din skosamlingen du helt vil i sko garantert 20 IKKE ha grusomme 6bfgy7

39 personer omkom i brann her i landet i 2018. Dette er 13 flere omkomne enn året før. Julemåneden desember ble spesielt dyster med åtte branndøde, ifølge tall fra DSB.

Barn Rimelig PrisKjøp Skechers Og I Dag Outlet Nyt Gratis Sko GUqMpSzV
Foto: OBRE

-Vi er selvsagt ikke fornøyd med at antall branndøde økte i fjor sammenlignet med året før. Likevel gleder vi oss over at statistikk for de siste åtte årene viser en nedadgående trend for omkomne i brann, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Siden DSB begynte med systematisk registrering av dødsbranntall i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26, mens året med flest omkomne er 1979 med så mange som 91 personer.

Ifølge statistikken til DSB er røyking en dominerende årsak til at folk dør i brann og menn er kraftig overrepresentert. Mange dødsbranner inntreffer i årets kaldeste måneder. Helgene er mest utsatt, spesielt om natten de de fleste sover.På 7 SvartBlå Baby NettKD NIKEBasketball Sko I7vY6ybmfg

-Derfor må vi minne om at alle boliger har krav om minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, som kan høres på alle soverom med lukket dør. I tillegg mener Brannvernforeningen at alle barnerom bør være utstyrt med røykvarsler. Det beste er å ha sammenkoblede røykvarslere, poengterer Søtorp.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og personer med problemer i forhold til rus og psykiatri er spesielt utsatt for brann. Statistikken forteller at så mange som tre av fire av de som har omkommet i brann de siste årene har tilhørt disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.

-Det er liten tvil om at risikoutsatte grupper må vies mye oppmerksomhet i det brannforebyggende arbeidet i årene fremover. Disse gruppene kan være vanskelig å nå med informasjonskampanjer og andre tradisjonelle virkemidler. Derfor er pårørende en viktig ressurs for å bedre brannsikkerheten til personer som tilhører disse gruppene, fremholder Søtorp.

hvidt All Star kanvas i Super fede sko fra Converse 8wN0OXZknP